Bře 25

Tepelná zátěž

Výběr vhodné klimatizace je dobré svěřit odborníkům. Ti nejdříve stanoví tepelnou zátěž v prostoru, kde má zařízení fungovat. Tepelná zátěž se skládá ze dvou částí, z tepla, které vzniká přímo ve sledovaném prostoru, a z tepla, které přichází do prostoru z vnějšího prostředí. Vnitřní tepelnou zátěž tvoří teplo produkované zdroji světla, spotřebiči (televizory, počítači) a i samotnými živými tvory pohybujícími se v prostoru (lidmi, zvířaty).

Vnější tepelná zátěž

Pokud máme klasické stěny, je prostup tepla v podstatě minimální. Největším zdrojem tepla zvnějšku je teplo přicházející přes okenní skla. Můžeme sice investovat do dokonalejší izolace oken a tím snížit požadavek na výkonnost klimatizace, ale v zimě by jsme se připravili o teplo, které mám místnost skrz skla ohřívá a tudíž by jsme měli vyšší náklady na topení.